Stigens Herrgård

Välkommen till Stigens Herrgård

Stigens Herrgård har en lång förfluten historia som går tillbaks till början av 1820-talet. För bygden har den kommit att betyda mycket under åren. Idag förvaltas herrgården av Folke Stigens Stiftelse. Är du intresserad av att hyra herrgården för exempelvis en konferens eller fest är du välkommen att kontakta oss här!

Historik kring Stigens Herrgård

 

Herrgården byggdes 1820-1823 av Anna-Lisa Lisell. 1829 köper Andreas Svensson Herrgården. Sonen Magnus Andersson, sedermera riksdagsman under 12 år kallad ”patron” köper den av fadern.

 

1857 gifter sig Magnus med Maria Jansson f 1837. Marias far Johannes Jansson ägde Ellenö gård.

 

 

Folke Stigen

Maria flyttar till Stigens Herrgård och hon kommer sedermera att betyda mycket för Stigens framtid bl.a.

 

  • Hon sätter upp vävar så att kvinnorna från torpen kan komma dit och väva.

  • Under nödåret 1868 anordnades utlämning av lagad mat under ledning av Maria.

  • Maria ordnar vävskola och som en följd av det leker hon med tanken om en yllefabrik på orten och denna står färdig 1874.

  • Maria ordnade skola på herrgården och hon engagerade sig i den kvinnliga rösträtten.

  • Maria inrättar vårdhem på Restad utanför Vänersborg.

 

Maria avlider 20 november 1922.

Ägarbilden skiftade genom åren och 1975 köper Folke Stigen herrgården. Han hade rötter i bygden och ägde flera fabriker i Borås. Herrgården genomgick en totalrenovering under åren 1975 till 1979.

 

Före sin bortgång 1983 hade Folke Stigen bildat en stiftelse som han testamenterade hela fastigheten till  Folke Stigens Stiftelse har sedan dess förvaltat fastigheten och dess skogsinnehav.

 

I sitt testamente framgår tydligt att Folke Stigen ville att herrgården skulle främja sociala, kulturella, idrottsliga och religiösa ändamål.

 

Styrelsens representanter utses av Färgelanda kommun och Färgelanda församling.

Folke Stigens Stiftelse  |  Herrgårdsvägen 4  |  458 94 Stigen